Czeskie znaki drogowe cz.1

České dopravní značky č.1

OSTRZEGAWCZE

ZNAKI DAJĄCE PIERWSZEŃSTWO

ZAKAZU

URZĄDZENIA DROGOWE

„Prawy słupek wskaźnikowy”

"Zakręt w prawo"

"Zakręt w lewo"

"Podwójny zakręt, pierwszy w prawo"

"Podwójny zakręt, pierwszy w lewo"

"Skrzyżowanie"

"Uwaga, ruch okrężny"

"Niebezpieczny zjazd"

"Niebezpieczny podjazd"

"Zwężenie drogi (obustronne)"

"Zwężenie drogi (jednostronne)"

"Nierówna jezdnia"

"Uwaga, próg zwalniający"

"Śliska jezdnia"

"Ruch w obu kierunkach"

"Sygnalizacja świetlna"

"Uwaga, przejście dla pieszych"

"Dzieci"

"Uwaga, zwierzęta gospodarskie"

"Uwaga, zwierzęta dzikie"

"Roboty drogowe"

"Boczny wiatr"

"Sypki żwir"

"Spadające odłamki skalne"

"Rowerzyści"

"Samoloty"

"Uwaga, tunel"

"Inne niebezpieczeństwo"

"Zator drogowy"

"Gołoledź, szron"

"Tramwaj"

"Mgła"

"Wypadek"

"Niebezpieczne pobocze"

"Przejazd kolejowy z zaporami"

"Przejazd kolejowy bez zapór"

„Krzyż św. Andrzeja na przejeździe jednotorowym”

"Słupek wskaźnikowy (160 m)"

"Słupek wskaźnikowy (80m)"

"Słupek wskaźnikowy (240m)"

 

 

"Krzyż św. Andrzeja na przejeździe wielotorowym"

 

 

"Zakaz ruchu w obu kierunkach"

"Zakaz wjazdu"

"Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem

motocykli bez bocznego wózka "

"Zakaz wjazdu samochodów osobowych"

"Zakaz wjazdu ciężarówek"

"Zakaz wjazdu autobusów"

"Zakaz wjazdu traktorów"

"Zakaz wjazdu motocyklów"

"Zakaz wjazdu rowerów"

"Zakaz wjazdu zaprzęgów konnych"

"Zakaz wjazdu ręcznych wózków"

"Zakaz wjazdu pojazdów silników"

"Zakaz wjazdu wyznaczonych pojazdów"

"Zakaz wjazdu pojazdów, których całkowita masa przekracza … ton"

"Zakaz wjazdu pojazdów, których nacisk na oś wynosi ponad … ton"

"Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad … m"

"Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad … m"

"Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad … m"

"Zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne"

"Zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały, które mogą skazić wodę"

"Najwyższa dozwolona prędkość"

"Koniec ograniczenia najwyższej prędkości"

"Zakaz wyprzedzania"

"Koniec zakazu wyprzedzania"

"Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe"

"Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe"

"Zakaz używania sygnałów dźwiękowych"

"Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych"

"Zakaz skrętu w prawo"

"Zakaz skrętu w lewo"

"Zakaz zawracania"

"Koniec wszelkich zakazów"

"Należy zatrzymać pojazd-kontrola celna"

"Zakaz zatrzymywania się"

"Zakaz postoju"

"Zakaz ruchu pieszych"

"Zakaz wjazdu jeźdźcom na zwierzętach"

"Inny zakaz"

"Zakaz wjazdu pojazdów z przyczepami"

 

 

"Najmniejszy odstęp między pojazdami"

 

 

"Skrzyżowanie z drogami podporządkowanymi"

"Droga z pierwszeństwem"

"Koniec drogi z pierwszeństwem"

"Ustąp pierwszeństwa przejazdu"

"Ustąp pierwszeństwa przejazdu tramwajowi"

"Stój, ustąp pierwszeństwa"

 

"Pierwszeństwo dla pojazdów nadjeżdżających z przeciwka"

"Pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi"

 

 

 

"Słupek kierunkowy"

"Słupek kierunkowy"

"Słupek kierunkowy"

"Słupek kierunkowy"

„-||-”

„Oznakowanie zakrętu w prawo”

„Nakaz jazdy z … strony znaku”