Czeskie znaki drogowe cz.2

NAKAZU

INFORMACYJNE

České dopravní značky č.2

"Rondo-ruch okrężny"

"Nakaz jazdy prosto"

"Nakaz skrętu w prawo (za znakiem)"

"Nakaz skrętu w lewo (za znakiem)"

"Nakaz jazdy prosto lub w prawo"

"Nakaz jazdy prosto lub w lewo"

"Nakaz jazdy w lewo lub w prawo"

"Nakaz jazdy w prawo"

"Nakaz jazdy w lewo"

"Nakaz jazdy z prawej strony znaku"

"Nakaz jazdy z lewej strony znaku"

"Nakaz jazdy z lewej lub prawej strony znaku"

"Nakaz jazdy z łańcuchami przeciwśniegowymi"

"Koniec nakazu jazdy z łańcuchami przeciwśniegowymi"

"Prędkość minimalna"

"Koniec prędkości minimalnej"

"Droga dla pieszych"

"Koniec ścieżki dla pieszych"

"Ścieżka dla rowerów"

"Koniec ścieżki dla rowerów"

"Ścieżka dla pieszych i rowerzystów"

"Koniec ścieżki dla pieszych i rowerzystów"

"Ścieżka dla pieszych i rowerzystów"

"Koniec ścieżki dla pieszych i rowerzystów"

"Ścieżka dla jeźdźców"

"Koniec ścieżki dla jeźdźców"

"Nakaz ruchu (znak wskazuje kierunek ruchu)"

"Koniec nakazu ruchu"

"Nakaz zapalenia świateł"

"Koniec nakazu zapalenia świateł"

 

"Inny nakaz"

"Koniec innego nakazu"

 

"Objazd"

"Zmiana kierunku objazdu"

"Próg zwalniający"

"Przejście podziemne lub nadziemne"

"Ruch jednokierunkowy"

"Ruch jednokierunkowy"

"Proponowana prędkość"

"Przejście dla pieszych"

"Przejazd dla rowerzystów"

"Tunel"

"Koniec tunelu"

"Zatoczka postojowa"

"Droga bez przejazdu"

"Droga bez przejazdu występująca za skrzyżowaniem z prawej strony"

"Parking"

"Parking (postój na jezdni, prostopadle do niej”

"Parking (postój na jezdni, równolegle do niej)

"Parking (postój na chodniku, prostopadle do jezdni)"

"Parking (postój równolegle do jezdni, na chodniku)"

"Parking (postój częściowo na chodniku, prostopadle do jezdni)"

"Parking (postój częściowo na chodniku, równolegle do jezdni)"

"Parking (konieczna rezerwacja miejsca)"

"Kryty parking"

"Parking z krążkiem parkingowym"

"Parking z parkometrem"

"Parking P + R"

"Autostrada"

"Koniec autostrady"

"Droga dla pojazdów silnikowych (ekspresowa)"

"Koniec drogi dla pojazdów silnikowych (ekspres.)"

"Kierunki ruchu"

"Kierunki ruchu"

"Kierunki ruchu"

"Kierunki ruchu"

"Wyznaczony kierunek ruchu dla wolnych pojazdów"

"Wyznaczone kierunki ruchu"

"Nakazany ruch na pasie"

"Koniec nakazanego ruchu na pasie"

"Zakaz na pasie ruchu”

"Zmiana pierwszeństwa przejazdu"

"Objazd przejazdu tramwajowego"

"Objazd przejazdu tramwajowego (pojedyncze przecięcie torów, po przejechaniu torów, kierunek równoległy do torów)”

"Ruch wyłączony"

"Strefa z zakazem"

"Koniec strefy z zakazem"

"Strefa zamieszkania"

"Koniec strefy zamieszkania"

"Strefa piesza"